I tidsdiagrammet nedenfor kan du se den forventede tidsrammen før den lokale bedøvende effekten oppstår på kroppen. Tidsdiagrammet har delt inn kroppen i individuelle områder, ettersom det tar lenger tid før den bedøvende effekten oppstår på noen hudområder enn andre. Tidsskalaen er derfor tiden før den faktiske effekten av Painfree-bedøvelseskremen oppstår, og ikke hvor lenge den virker.

Time chart